A to Polska właśnie… wycieczka turystyczno – rekreacyjna ON z cyklu „WYJDŹ Z DOMU I POZNAJ ŚWIAT”

Z radością informujemy, że otrzymaliśmy dotację w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO, Priorytet 5. Wsparcie doraźne, edycja 2021, zarządzanego przez Narodowy Instytut Wolności.

Serdecznie dziękujemy za przyznanie dotacji.

Dotacja umożliwi realizację projektu pn. A to Polska właśnie… wycieczka turystyczno – rekreacyjna ON z cyklu „WYJDŹ Z DOMU I POZNAJ ŚWIAT” .

W wyniku wykorzystania wsparcia w ramach dotacji podopieczni Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym LEPSZE JUTRO, 30 osób niepełnosprawnych z niezbędnymi opiekunami (razem 45 osób), weźmie udział w wycieczce do Kotliny Kłodzkiej. Jest to impreza turystyczno-rekreacyjna mająca na celu pełne włączenie społeczne osób niepełnosprawnych, w której uczestniczyć będą ON wraz z opiekunami z czterech województw (lubelskie, małopolskie, śląskie, wielkopolskie).

W programie:

  1. Zwiedzanie Kotliny Kłodzkiej-nauka przez doświadczenie – poznawanie historii i geografii zwiedzanego regionu.
  2. Wymiana doświadczeń dotyczących współpracy ngo z jst w obszarze pomocy ON w województwach z których pochodzą uczestnicy.
  3. Biesiada integracyjna oraz Konkurs z nagrodami dotyczący zwiedzanych miejsc.