Krótka historia Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym LEPSZE JUTRO

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym LEPSZE JUTRO powstało 15 września 2011 r.  z inicjatywy grupy matek wychowujących dzieci niepełnosprawne z Włodawy. Za motto wybrały sobie  “Człowiek jest tyle wart, ile pomaga innym”.

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000413995 otrzymaliśmy 12 marca 2012r, ale akcje prowadzone były już od września 2011 roku. 29 maja 2006 roku otrzymaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego.

Początkowo Stow. działało w mieszkaniu prywatnym jednej z założycielek, a następnie w miarę rozwoju  działalności zmieniło swoją lokalizację. Stowarzyszenie sukcesywnie pozyskuje zasoby w dla zabezpieczenia miejsca realizacji celów statutowych.

Obecnie siedziba rejestracyjna Stowarzyszenia mieści się we Włodawie przy ul 11 Listopada 4 w zasobach Klasztoru O. Paulinów.

W budynku Urzędu Miasta Włodawa, ul. Piłsudskiego 4, na poziomie -1 mieści się biuro projektów.

Od 31 maja 2019 r. dysponujemy budynkiem w Susznie w którym tworzymy Centrum Terapii i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych LEPSZE JUTRO.

Podstawą prawną funkcjonowania organizacji jest Ustawa o Stowarzyszeniach. Stowarzyszenie posiada zarejestrowany w KRS statut określający cele działalności, zasady funkcjonowania i sposób zarządzania. Obszarem działalności obejmuje całe terytorium RP, ale większość działań skierowana jest do mieszkańców pow. włodawskiego.