15 września 2011 r – Powstanie Stowarzyszenie Pomocy Dzieci Niepełnosprawnych “Lepsze Jutro” we Włodawie

12 marca 2012 r – Otrzymany Wpis do Krajowego Rejestru Sądownictwa o numerze 000413995