Klub Integracji Emocjonalnej i Społecznej LEPSZE JUTRO

W strukturze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym LEPSZE JUTRO , od 1 wrzesnia 2022 r. funkcjonuje Klub Integracji Emocjonalnej i Społecznej LEPSZE JUTRO, który jest dedykowany dorosłym osobom niepełnosprawnym  pozostającym poza systemem wsparcia środowiskowego.

Projekt jest finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Na działania Klubu składają się:

 • całodzienna opieka z oddziaływaniem terapeutycznym w obszarze funkcjonowania społecznego i emocjonalnego – zajęcia kompensujące skutki niepełnosprawności oraz rozwijające;
 • codzienne warsztaty rozwijające: rękodzielnicze, kulinarne oraz dodatkowe dostosowane do potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi oraz spotkania ze specjalistami (doradca zawodowy, prawnik, trener – coach rozwojowy itp.);
 • spotkania integracyjne, na które złożą się zajęcia sportowe, zajęcia plastyczne i inne;
 • terapie i wsparcie indywidualne.
 • wycieczki i korzystanie z oferty kulturalnej – wycieczki po okolicy, wizyty w kinach, na wystawach i innych okolicznościowych wydarzeniach,
 • samodzielne organizowanie spotkań dla wszystkich członków stowarzyszenia i społeczności lokalnej ,
 • spotkania oraz wizyty studyjne w podmiotach ekonomii społecznej.

Dodatkowo planuje się warsztaty aktywizacyjne. Tematem przewodnim będą zachowania prozdrowotne i ekologiczne z elementami arteterapii.

Planuje się:

 • warsztaty aktywizacyjne artystyczne – z wykorzystaniem materiału przyrodniczego(możliwość zajęć plenerowych);
 • zawodowe – pielęgnacja zieleni, uprawa roślin, zielarstwo i kulinaria z wykorzystaniem naturalnych metod, w oparciu o naturalne produkty i zioła.
 • proekologiczne – propagowanie selektywnej zbiórki odpadów oraz zdrowego stylu życia/ surowce wtórne.
 • warsztaty z oferty do Poleskiego Parku Narodowego połączone z edukacją i rekreacją – edukacja historyczna w oparciu o folklor oraz przyrodnicza w oparciu o ofertę Poleskiego Parku Narodowego.

Uczestnikami Klubu  – pobyt dzienny i realizacja programu klubu oraz terapie i wsparcie indywidualne, mogą być dorosłe osoby niepełnosprawne pozastajace poza system edukacji, nie korzystające z placówek opieki dziennej działających na terenie powiatu włodawskiego.

Uczestnikami warsztatów rozwijających, imprez integracyjnych, wycieczek i wizyt studyjnych mogą być wszystkie zainteresowane osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami i osobami z najbliższego otoczenia zamieszkujace na terenie powiatu włodawskiego.

Zajęcia odbywają się przy ul. 11 Listopada 4 we Włodawie. Klub czynny jest w dni robocze w godz. 7.00 – 17.00 (zajecia klubu odbywają się w goszinach 9:00 – 15:00, pozostały cza to opieka i rekreacja.

Udział w Projekcie jest bezpłatny. Obowiązuje wpisowe 100 zł/ mies. (zgodnie z Regulaminem obowiązującym w Stowarzyszeniu LEPSZE JUTRO).

Dokumenty programowe:

 1. Regulamin-KIEiS_LEPSZEJUTRO_1
 2. PROGRAM KIEiS 2022
 3. PLAN PRACY KIEiS 2022_1

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny:  665 101 236 lub 601 832 931 bądź mailowy: stowarzyszenie.lepszejutro@interia.pl .