Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym marginalizacji osób niepełnosprawnych (w szczególności dzieci i młodzieży), łamie stereotypy na temat niepełnosprawności oraz alarmuje społeczeństwo o trudnej sytuacji rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne od urodzenia bądź od wczesnego dzieciństwa w Polsce.
Pragniemy docierać do osób najbardziej potrzebujących naszej pomocy, do tych, dla których największą bolączką jest borykanie się z niepełnosprawnością dziecka.

Stowarzyszenie realizuje i angażuje się w projekty, które mają na celu pomóc rodzinom wyjść z izolacji.

Oto wybrane specjalne programy, jakie stworzyliśmy z myślą o często  wycofanych z życia społecznego rodzinach w których urodziło się niepełnosprawne dziecko:

  • Chcemy być tacy sami … czyli zintegrowane wsparcie terapeutyczno rehabilitacyjne podopiecznych  (terapia i rehabilitacja wg IPW) z elementami integracji społecznej w obszarze rekreacji, turystyki i kultury.  Projekt jest realizowany w trybie ciągłym od sierpnia 2016 r. Zakres projektu uzależniony jest od ilości środków finansowych pozyskanych na ten cel. Wsparciem w pierwszej kolejności obejmowane są dzieci członków Stowarzyszenia.  
  • Święta to magiczny czas… dla wszystkich czyli kultywowanie świętowania w rodzinie, społeczności lokalnej z nastawieniem na szeroko rozumiane procesy integracyjne. Realizacja od  listopada 2018r. Projekt jest ofertą kulturalną skierowaną do środowiska ON niezależnie od miejsca zamieszkania. Warsztaty, kiermasze, spotkania ,konkursy obchody różnych świat w pełni integracyjne dostosowane do ograniczeń jakie niesie niepełnosprawność dzieci z nastawieniem na szeroko rozumianą integrację.
  • A to Polska właśnie… czyli nauka historii i patriotyzmu przez doświadczenie. Realizacja od października 2017r, polega na organizacji zadań edukacyjno-animacyjnych opartych na interakcji i współdziałaniu różnych grup społecznych, skierowanych do środowiska lokalnego z uwzględnieniem rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne. Zakłada aktywne uczestnictwo ON i ich otoczenia w życiu kulturalnym.
  • Centrum Terapii i Aktywizacji Osób niepełnosprawnych LEPSZE JUTRO – inicjatywa mająca na celu zaadaptowanie dla potrzeb realizacji celów statutowych posesji po byłej szkole podstawowej w Susznie na profesjonalny ośrodek wsparcia dla naszych podopiecznych .
  • Inne projekty