1. Korzystając ze strony www.stowarzyszenie-lepszejutro.pl akceptujesz zasady Polityki Prywatności.
 2. Dane użytkowników gromadzone są na dwa sposoby:
 • dobrowolnie – są to dane przekazywane poprzez formularze zgłoszenia na wydarzenie, do newslettera, wypełnianie formularza płatności, oraz gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp.
 • uzyskiwane w czasie korzystania przez użytkownika z serwisu – informacje gromadzone w dziennikach serwera (informacje o pobieranych plikach, czas dostępu, dane urządzenia i oprogramowania, adres IP i pliki cookies (ciasteczka; zbierają informacje statystyczne, które później wykorzystywane są w celach analitycznych).Przeglądarki domyślnie zapisują cookies na urządzeniu użytkownika, ale mogą zostać przez niego w każdej chwili zablokowane lub usunięte. Odpowiednie ustawienia można znaleźć w panelu ustawień przeglądarki internetowej.
 1. Wszystkie dane przetwarzane przez Stowarzyszenie zabezpieczone są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe będą wykorzystywane przez Stowarzyszenie wyłącznie w celu wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Gdy wyrazisz zgodę, zebrane dane będą wykorzystane także w celach marketingu bezpośredniego Stowarzyszenia oraz badaniach preferencji użytkowników Serwisu.
 2. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym LEPSZE JUTRO z Włodawy, które przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przy pomocy firmy informatycznej zapewniającej hosting. Hosting serwisu zapewnia zewnętrzny dostawca – www.getspace.pl. Dostawca usług hostingowych dostarcza również narzędzi do obsługi plików dziennika serwera oraz baz danych, w których przechowywane są wybrane dane dostępowe zarejestrowanych użytkowników.
 3. Dane dostępowe zarejestrowanych użytkowników służą jedynie w celu ewentualnej komunikacji z administratorem serwisu.
 4. Adres e-mail wpisany do bazy mailingowej wykorzystywany jest do przesyłania użytkownikowi aktualnych informacji nt. bieżących wydarzeń.
 5. Dane osobowe i kontaktowe uzyskane poprzez korespondencję z użytkownikami w żadnym przypadku nie są przekazywane osobom lub podmiotom trzecim.
 6. Każdy użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich edycji oraz usunięcia.
 7. Dbając o bezpieczeństwo danych użytkowników, dokładamy wszelkich starań, aby zabezpieczyć serwis przed nieuprawnionym dostępem, zwłaszcza przed dostępem do zgromadzonych danych dostępowych i statystycznych. Dostęp administratorski do baz danych i usług wykorzystujących dane użytkowników i statystyczne mają jedynie osoby desygnowane do obsługi tych usług.
 8. W serwisie znajdują się odnośniki do serwisów zewnętrznych. Zamieszczamy je w celu ułatwienia użytkownikom dostępu do szczegółowych danych na dany temat. Nie bierzemy przy ty odpowiedzialności za ich politykę prywatności i sposób jej realizacji.
 9. W przypadku zamiany Polityki Prywatności zmiany zostaną niezwłocznie wprowadzone również na niniejszej stronie.