Projekt “Chcemy być tacy sami… zajecia pozalekcyjne ze stowarzyszeniem LEPSZE JUTRO i Fundacją PZU

Po raz kolejny otrzymaliśmy wsparcie finansowe od Fundacji PZU.
Wspólnie realizujemy projekt “Chcemy być tacy sami… zajecia pozalekcyjne ze stowarzyszeniem LEPSZE JUTRO i Fundacją PZU” w okresie od 01-12-2021 do 30-06-2022r.
Dodatkowo zadanie  “Moje miejsce w społeczności – warsztaty aktywizacyjne i artystyczne” dofinansowane jest Fundacji ORLEN.
Projekt jest ofertą wspierającą edukację i rozwój zainteresowań dla 30 niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z powiatu włodawskiego uczących się w różnych typach szkół.
Działania projektowe:
1.Pomoc w edukacji – zajęcia kompensujące skutki niepełnosprawności (korepetycje, zajecia wyrównawcze i usprawniajace).
2.Moje miejsce w społeczności – warsztaty aktywizacyjne i artystyczne.
3.A to Polska właśnie … wycieczki krajoznawczo – rekreacyjne.
4.Święta to magiczny czas… magia świętowania – spotkania integracyjne.
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!