Jednostki samorządu i instytucje publiczne

1. Gmina Włodawa

4

Wsparcie finansowe  projektu  „Chcemy być tacy sami…”. Przekazanie na posesji w Susznie z przeznaczeniem na Centrum Terapii I Aktywizacji ON LEPSZE JUTRO (dzierżawa)

2. Gmina miejska Włodawa

Wsparcie finansowe realizowanych projektów. Współpraca merytoryczna w projektach.

3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie (środki PFRON)

Wsparcie finansowe realizowanych projektów. Współpraca merytoryczna w projektach

4. Specjalny ośrodek Szkolno Wychowawczy we Włodawie

Współpraca merytoryczna w projektach.

5. Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie

Współpraca merytoryczna w projektach od 2016 r., w tym realizacja partnerskiego projektu „ A to Polska właśnie … „ w 2017r.

Fundacje i programy dotacyjne

1. Fundacja PZU

Wsparcie finansowe od 2016 r.  – współfinansowanie projektów „Chcemy być tacy sami…” (2016) i „ Święta to magiczny czas … dla wszystkich” (2018, 2019/2020)

2. Fundacja WBK Bank Zachodni

Wsparcie finansowe  projektów  „Chcemy być tacy sami…”(2018) i „ Razem zbudujmy Centrum Terapii I Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych LEPSZE JUTRO w Susznie(2019/2020)

4. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

5. Program NIEPODLEGŁA

Współfinansowanie projektu “ A to Polska właśnie…” (2018)