Jednostki samorządu i instytucje publiczne

1. Gmina Włodawa

Wsparcie finansowe  projektu  „Chcemy być tacy sami…”. Przekazanie na posesji w Susznie z przeznaczeniem na Centrum Terapii I Aktywizacji ON LEPSZE JUTRO (dzierżawa)

2. Gmina miejska Włodawa

Wsparcie finansowe realizowanych projektów. Współpraca merytoryczna w projektach.

3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie (środki PFRON)

Wsparcie finansowe realizowanych projektów. Współpraca merytoryczna w projektach

4. Specjalny ośrodek Szkolno Wychowawczy we Włodawie

Współpraca merytoryczna w projektach.

5. Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie

Współpraca merytoryczna w projektach od 2016 r., w tym realizacja partnerskiego projektu „ A to Polska właśnie … „ w 2017r.

Fundacje i programy dotacyjne

1. Fundacja PZU

Wsparcie finansowe od 2016 r.  – współfinansowanie projektów „Chcemy być tacy sami…” (2016) i „ Święta to magiczny czas … dla wszystkich” (2018, 2019/2020)

2. Fundacja WBK Bank Zachodni

Wsparcie finansowe  projektów  „Chcemy być tacy sami…”(2018) i „ Razem zbudujmy Centrum Terapii I Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych LEPSZE JUTRO w Susznie(2019/2020)

3. Fundacja TESCO

Wsparcie finansowe  projektów  „Chcemy być tacy sami…”(2017) i „Razem zbudujmy Centrum Terapii i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych LEPSZE JUTRO w Susznie (2019). Współorganizowanie zbiórek publicznych w sklepach TESCO (od 2017r).

4. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

5. Program NIEPODLEGŁA

Współfinansowanie projektu “ A to Polska właśnie…” (2018)

Firmy / Sponsorzy i Darczyńcy

1. XXX

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

2. XXX

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Osoby prywatne Sponsorzy i Darczyńcy

1. XXX

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

2. XXX

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.