You are currently viewing VI Integracyjny Konkurs Świąteczny ŚWIĘTA TO MAGICZNY CZAS… ROK 2021

VI Integracyjny Konkurs Świąteczny ŚWIĘTA TO MAGICZNY CZAS… ROK 2021

VI Integracyjny Konkurs Świąteczny
ŚWIĘTA TO MAGICZNY CZAS… ROK 2021 
REGULAMIN
Organizator Konkursu: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym LEPSZE JUTRO,
22 – 200 Włodawa, ul. 11 Listopada 4.
Czas trwania Konkursu: 06 grudzień 2021 – 25 luty 2022r.
Ogłoszenie Konkursu: 06 grudzień 2021r.
Zgłaszanie zdjęć do Konkursu: 06 grudzień 2021 r. – 05 styczeń 2022 r.
Powołanie Komisji Konkursowej: 10 styczeń 2022 r.
Praca Komisji Konkursowej: 11 – 25 styczeń 2022 r.
Ogłoszenie wyników: 04 luty 2022 r.
Wręczenie nagród : 17 – 25 luty 2022r.
Regulamin konkursu
Konkurs organizowany jest w korelacji dwóch projektów:
 “Chcemy być tacy sami… zajęcia pozalekcyjne ze Stowarzyszeniem LEPSZE JUTRO i Fundacją PZU”, współfinansowanego z Programu “Z Fundacją PZU po lekcjach/2021” .
 “Moje miejsce w społeczności … wsparcie rodzin borykających się z niepełnosprawnością dziecka” dofinansowanego w ramach Programu “Moje miejsce na Ziemi” Edycja 4/2021 Fundacji ORLEN
Zasady uczestnictwa:
1. Udział w Konkursie mogą brać osoby niepełnosprawne (bez ograniczenia wiekowego) oraz zdrowe dzieci do 15 roku życia.
2. Zgłoszenie do Konkursu polega
a. na przesłaniu zdjęcia/zdjęć wykonanych przez dziecko lub osobę trzecią (w przypadku fotografii na której jest dziecko) oraz Formularza zgłoszeniowego, drogą mailową
na adres stowarzyszenie.lepszejutro@interia.pl , w terminie: 06 grudnia 2021r. – 05 stycznia 2022 r.
b. dostarczenie pracy plastycznej wraz z formularzem zgłoszeniowym, pocztą tradycyjną, na adres 22 -200 Włodawa, ul. 11 Listopada 4, bądź osobiście do biura w czwartek, piątek w godz. 15:00 – 18:00.
3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić się w 2 kategoriach:
a. zdjęcie w Kategorii I (max 2 szt.)
b. pracę plastyczną w Kategorii II (1 szt.).
4. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa, która przyzna nagrody na 3 pierwsze miejsca
w poszczególnych kategoriach oraz zatwierdzi nagrodę grand prix internautów. Istnieje możliwość przyznawania wyróżnień. Praca Komisji przebiegać będzie zdalnie
z wykorzystaniem Internetu i narzędzi elektronicznych.
5. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach:
a. Kategoria I: Zdjęcie – Moje spotkanie ze Św. Mikołajem.
b. Kategoria II: Praca plastyczna – Papierowe i nie tylko cuda na święta.
6. Uczestnik przesyłając zdjęcia/prace do konkursu wyraża zgodę na jego publikację w mediach,
w tym stronie Stowarzyszenia LEPSZE JUTRO, w portalu społecznościowym Facebook oraz kopiowanie w celach promocyjnych Organizatora.
7. Dla dzieci do ukończenia 18 lat wymagana jest zgoda rodziców/opiekunów na udział
w Konkursie (podpis na Formularzu zgłoszeniowym).
Przebieg konkursu:
1. Konkurs trwa w wyznaczonym przez Organizatora terminie.
2. Wszystkie zdjęcia w Kategorii I, otrzymane drogą mailową w dniu 15 stycznia 2022 r. zostaną opublikowane na stronie Organizatora. Internauci będą mieli możliwość głosowania na najpiękniejszą fotografię do 18 stycznia 2022r. (godz. 20:00).
3. Wszystkie nadesłane prace plastyczne zostaną sfotografowane i w dniu 15 stycznia 2022 r. opublikowane na stronie Organizatora. Internauci będą mieli możliwość głosowania
na najpiękniejszą ozdobę bożonarodzeniową do 18 stycznia 2022r. (godz. 20:00).
Wyniki konkursu:
1. Wyniki konkursu ogłasza Organizator za pośrednictwem strony konkursu.
2. Wygrywają zdjęcia/prace – zostają nagrodzone, które zostaną wybrane przez JURY .
3. Dodatkowo Organizator ufunduje nagrodę Grand Prix dla zdjęcia/pracy wybranej przez głosowanie internautów.
4. JURY powołuje Organizator uwzględniając Sponsorów.
5. W dniu ogłoszenia wyników Organizator zamieszcza wyniki na stronie Konkursu oraz informuje laureatów o wygranej za pomocą maila bądź telefonicznie.
6. Wręczenie nagród nastąpi w dn. 17-25 lutego 2022r. podczas zimowiska
ze Stowarzyszeniem LEPSZE JUTRO bądź w biurze Stowarzyszenia podczas indywidualnych spotkań z Zarządem Stowarzyszenia (w zależności od warunków rozwoju pandemii i innych ograniczeń).
7. Nagrody nieodebrane w tym czasie pozostają do dyspozycji Organizatora w kolejnym Konkursie lub Loterii fantowej O LEPSZE JUTRO.
Postanowienia końcowe:
1. Organizator w trakcie trwania Konkursu może zmienić treść Regulaminu, o czym ma obowiązek poinformować potencjalnych uczestników w dniu zmiany treści regulaminu
za pośrednictwem strony Konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania zamieszczonych zdjęć na stronie serwisu Facebook oraz w materiałach promocyjnych Stowarzyszenia.

Dodaj komentarz