Zapraszamy na szkolenie!

Serdecznie zapraszamy na spotkanie integracyjno – szkoleniowe, które odbędzie się o godz. 9:00 w dn. 4 sierpnia 2022 roku, w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Włodawa. Jednym z elementów spotkania będzie szkolenie „Spółdzielnia socjalna osób fizycznych” organizowane przez Stowarzyszenie LEPSZE JUTRO wspólnie ze Stowarzyszeniem na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew”. Zajęcia kierowane są do wszystkich zainteresowanych uruchomieniem działalności w sektorze ekonomii społecznej z terenu powiatu włodawskiego, w szczególności do osób niepełnosprawnych, pracowników, wolontariuszy, członków organizacji pozarządowych. Organizacja zajęć Zajęcia odbędą się w formie 1-dniowego warsztatu – 8 godzin dydaktycznych. Zajęcia odbędą się w godz. od 9:00 do 15:00. Tematyka: Kto może powołać spółdzielnię socjalną? Cele, funkcje i zasady spółdzielni. Przygotowanie statutu i dokumentów rejestrowych. Proces rejestracji. Powoływanie innych PES i PS z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów. Aspekty prawne, finansowe, rachunkowe działalności w sferze ES. Szkolenie jest bezpłatne, w ramach szkolenia zapewniamy:  pakiet materiałów szkoleniowych  zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu  wsparcie doradcze  serwis kawowy i obiad. Zgłoszenia przyjmujemy do 30 lipca 2022 r. tel. 665 101 236 bądź mailowo: stowarzyszenie.lepszejutro@interia.pl  Spotkanie organizowane jest w ramach projektu “Chcemy być tacy sami – Klub Integracji Emocjonalnej i Społecznej LEPSZE JUTRO”. Projekt jest finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.