You are currently viewing Zapraszamy na szkolenie!

Zapraszamy na szkolenie!

Serdecznie zapraszamy na spotkanie integracyjno – szkoleniowe, które odbędzie się o godz. 9:00 w dn. 4 sierpnia 2022 roku, w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Włodawa.
Jednym z elementów spotkania będzie szkolenie „Spółdzielnia socjalna osób fizycznych” organizowane przez Stowarzyszenie LEPSZE JUTRO wspólnie ze Stowarzyszeniem na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew”.
Zajęcia kierowane są do wszystkich zainteresowanych uruchomieniem działalności w sektorze ekonomii społecznej z terenu powiatu włodawskiego, w szczególności do osób niepełnosprawnych, pracowników, wolontariuszy, członków organizacji pozarządowych.
Organizacja zajęć
Zajęcia odbędą się w formie 1-dniowego warsztatu – 8 godzin dydaktycznych.
Zajęcia odbędą się w godz. od 9:00 do 15:00.
Tematyka:
Kto może powołać spółdzielnię socjalną?
Cele, funkcje i zasady spółdzielni.
Przygotowanie statutu i dokumentów rejestrowych.
Proces rejestracji.
Powoływanie innych PES i PS z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów.
Aspekty prawne, finansowe, rachunkowe działalności w sferze ES.
Szkolenie jest bezpłatne, w ramach szkolenia zapewniamy:
 pakiet materiałów szkoleniowych
 zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu
 wsparcie doradcze
 serwis kawowy i obiad.
Zgłoszenia przyjmujemy do 30 lipca 2022 r. tel. 665 101 236 bądź mailowo: stowarzyszenie.lepszejutro@interia.pl 
Spotkanie organizowane jest w ramach projektu “Chcemy być tacy sami – Klub Integracji Emocjonalnej i Społecznej LEPSZE JUTRO”.
Projekt jest finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Dodaj komentarz